เบอร์โทร-จุดรับตั๋ว

** เบอร์โทรแอร์เมืองเลยจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

แอร์เมืองเลย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร 042-832042 / 091-8317634
เชียงคานจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร 095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร 043-311063
จุดจอดท่าลี่จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร 081-8736881
จุดจอด อ.ปากชมจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร 06-2986-5535
จุดจอดผานกเค้าจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร 085-9284506

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่